Klantenservice

Klantenservice

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:

Lemato Speciaal Gereedschappen
Tel: 0031 (0)182 787524
[email protected]
KVK nummer: 60078421
BTW nummer: 853756946B01

Postadres:
Cappenersteeg 26 A
2801XP Gouda

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam
webshop) bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Herroepingsrecht

Informatie over het herroepingsrecht moet echt duidelijk op uw website staan, u dient de consument hierover expliciet te informeren.

U dient een door de wetgever verstrekt modelformulier aan te bieden waarmee de consument van zijn koop kan afzien. Een modelformulier is aan de algemene voorwaarden gehecht.

Daarnaast mag de consument niet verplicht worden het artikel te retourneren in de originele verpakking, tenzij er sprake is van een verzegeling bij makkelijk te kopiëren spullen zoals software en cd’s. U kunt de tekst ‘indien mogelijk in originele verpakking’ gebruiken. Een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en onbeschadigd mag u uiteraard wel van de consument verlangen.
U dient het betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) binnen 14 dagen na ontbinding te crediteren.

Het herroepingsrecht zonder opgaaf van reden. U mag dus niet een reden eisen, maar wel verzoeken.
Denk er tevens om dat indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de kosten van de retourzending voor zijn rekening komen. Dit houdt in dat u het gehele aankoopbedrag inclusief de aan u betaalde verzendkosten aan de consument dient te vergoeden.

Wanneer u producten of diensten aanbiedt die vallen onder artikel 10 van onze algemene voorwaarden en kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, hoeft u bovenstaande informatie niet op te nemen. U dient dan aan te geven waarom het herroepingsrecht niet van toepassing is met een verwijzing naar artikel 10 van de algemene voorwaarden.
Verstrek dus duidelijke informatie over het herroepingsrecht op een
klantenservice- of FAQ-pagina. Verstrek deze informatie ook in de informatiebrief die u consumenten toestuurt na de totstandkoming van de overeenkomst. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

U kunt het beste de volgende tekst op uw retourpagina plaatsen:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product.
Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier ( zie einde algemene voorwaarden).

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument